ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΠΟ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 27 Ιανουάριος, 2016 - 15:30

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΥΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ