Σύνδεσμοι

(www.geamusic.gr)
GEA

(www.ifpi.gr)
Διεθνής Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας

(www.credidam.ro)

(www.adami.fr)
Γαλλικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Καλλιτεχνών

(www.aie.es)
Oργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης της Ισπανίας

AEPO - ARTIS (www.aepo-artis.org)
Διεθνής Οργανισμός