ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 26 Ιούνιος, 2024 - 21:00

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ΕΡΑΤΩ ΣΥΝ.Π.Ε.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η ως άνω Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00.

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση ορίζεται την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Athens Zafolia Hotel, Λ. Αλεξάνδρας 87-89 Αθήνα, αλλά και διαδικτυακά για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Παρακαλείσθε όλοι, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία όλων μας, να είσαστε παρόντες με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά στις 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση μελών και δικαιούχων

2. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023

3. Έγκριση έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023

4. Έγκριση ισολογισμού 2023

5. Έγκριση προϋπολογισμού 2024

6. Έγκριση έκθεσης Διαφάνειας 2022

7. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών

του Εποπτικού Συμβουλίου για την χρήση 2023

8. Απονομή Χορηγιών

9.Τρέχοντα θέματα

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την Γ.Σ. θα πρέπει να έχετε ηλεκτρονική διεύθυνση (email), και να δηλώσετε την συμμετοχή σας στη γραμματεία του Οργανισμού το αργότερο έως και την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 στέλνοντας email στο eratospe@otenet.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την γραμματεία του Οργανισμού στα τηλέφωνα 2108238074 – 5 και ώρες 10:00 πμ έως 16:00 μμ.

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ