ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 15 Μάιος, 2023 - 10:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ 11.05.2023

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ΕΡΑΤΩ ΣΥΝ.Π.Ε.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η ως άνω Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.
Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση ορίζεται την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο RADISSON BLU PARK, Λ. Αλεξάνδρας 10 Αθήνα, αλλά και διαδικτυακά για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Παρακαλείσθε όλοι, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία όλων μας, να είσαστε παρόντες με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά στις 30 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
2. Έγκριση μελών και δικαιούχων.
3. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022.
4. Έγκριση έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου για την χρήση 2022
5. Έγκριση ισολογισμού 2022
6. Έγκριση προϋπολογισμού 2023
7. Έγκριση έκθεσης Διαφάνειας 2021
8. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών
του Εποπτικού Συμβουλίου για την χρήση 2022
9. Απόφαση ασφαλούς και επικερδούς επένδυσης του Οργανισμού μας με αγορά ακινήτου, με τίμημα που θα καλύψει ο Οργανισμός από τα μη διανεμητέα ποσά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4481/2017 και το καταστατικό. Το Δ.Σ έπειτα από σχετική έρευνα και γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας έχει καταλήξει σε συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο προσφέρεται για πιθανή μελλοντική μετεγκατάσταση του Οργανισμού που θα εξυπηρετεί και κοινωνικούς – πολιτιστικούς σκοπούς.
.
10. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Χορηγιών σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην πρόσκληση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης.
11.Τρέχοντα θέματα

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την Γ.Σ θα πρέπει να έχετε ηλεκτρονική διεύθυνση (email), και να δηλώσετε την συμμετοχή σας στη γραμματεία του Οργανισμού το αργότερο έως και την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 στέλνοντας email στο eratospe@otenet.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την γραμματεία του Οργανισμού στα τηλέφωνα 2108238074 – 5 και ώρες 10:00 πμ έως 16:00 μμ.

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ