Νέα

06/08/2015: Επέκταση της διεθνούς συνεργασίας του οργανισμού μας
Ο Οργανισμός μας πρόσφατα υπέγραψε τέσσερις νέες συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης με οργανισμούς διαχείρισης δικαιωμάτων ερμηνευτών στο εξωτερικό, για την ανταλλαγή συγγενικών δικαιωμάτων. Οι συμβάσεις αυτές υπογράφηκαν με τους εξής οργανισμούς: PI / Σερβία, GDA / Πορτογαλία, Nuovo IMAIE / Ιταλία, GVL / Γερμανία.
Εδώ μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο των οργανισμών ερμηνευτών του εξωτερικού με τους οποίους ο ΕΡΑΤΩ έχει υπογράψει σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης.

29/05/2015: Ενημέρωση για εξελίξεις σε θέματα διεθνών σχέσεων του Οργανισμού μας.

30/12/2014: Ενημέρωση για το σεμινάριο της AEPO-ARTIS στις 2 & 3 Δεκεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες.

10/4/2014: Η Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων τέθηκε σε ισχύ την 9η Απρίλιου 2014. Τα Κράτη-Μέλη έχουν 24 μήνες για να την εφαρμόσουν.

25/2/2014: Διαβάστε εδώ το κείμενο της οδηγίας για την συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.