Ρεπερτόριο Μελών και Επωφελούμενων Δικαιούχων

Όλες οι εγγεγραμμένες ερμηνείες σε υλικό φορέα ήχου ή ήχου και εικόνας των κάτωθι δικαιούχων:
(ο οργανισμός ασκεί υποχρεωτική συλλογική διαχείριση των άρθρων 49, 18 και 52 ν.2121/93)