Εγγραφή νέου μέλους

Τα μέλη του οργανισμού διακρίνονται σε Τακτικά και Επωφελούμενα

Τακτικά μέλη – Συνεταίροι (Άρθρα 7,8,10,11,12 του καταστατικού)
Προϋπόθεση σύμφωνα με το Αρθ. 7, παρ. 1 του καταστατικού: [….τουλάχιστον τριάντα (30) αυτοτελείς ερμηνείες / τραγούδια έχουν εγγραφεί σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας οι οποίοι έχουν αναπαραχθεί και τεθεί σε κυκλοφορία και να έχει γίνει χρήση των υλικών φορέων με τις ερμηνείες τουλάχιστον για τρία έτη από έξι ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς οι οποίοι καταβάλλουν την εύλογη αμοιβή του άρθρου 49 ν.2121/93.]
Αίτηση εγγραφής Τακτικού μέλους

Επωφελούμενα μέλη (Άρθρα 6,9,10 του καταστατικού)
Αίτηση εγγραφής Επωφελούμενου μέλους

Επιπλέον της αίτησης Τακτικού ή Επωφελούμενου μέλους, για την εγγραφή σας στον οργανισμό, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω έγγραφα:
- Σύμβαση ανάθεσης
- Φόρμα καταγραφής ρεπερτορίου: Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία της φόρμας ρεπερτορίου διευκρινίζοντας το είδος της ερμηνείας σας (κύρια ή φωνητικά και σε ποιον ερμηνευτή) καταθέτοντας την μαζί με μια υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για να δηλώσετε την γνησιότητα της κατάθεσης.
Εναλλακτικά
- Φωτοτυπία κάθε φορέα ηχογράφησης (δίσκο, κασέτα, cd): Μας καταθέτετε φωτοτυπία το εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και το βιβλιαράκι του cd. Θα πρέπει να αναγράφεται ακριβώς σε ποιο τραγούδι υπάρχει η ερμηνεία σας (κύρια ή φωνητικά).
- Label copy: Για τα ψηφιακά albums/singles.
Σημείωση: Ο κωδικός του cd (barcode) καθώς και ο κωδικός των ψηφιακών τραγουδιών (ISRC) μας είναι απαραίτητοι.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω μπορείτε:

- Είτε να τα καταθέσετε στα γραφεία μας (Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Αθήνα) κατόπιν ραντεβού

- Είτε να στείλετε τα πρωτότυπα με courier στη διεύθυνση:
Οργανισμός Ερατώ Συν.Π.Ε, Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Αθήνα
(τηλ. 2108238074, 5), ώρες 10.00 - 15.30.
Παρακαλούμε περιλάβετε στον φάκελο φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.