Διεθνείς Σχέσεις

Συμβάσεις αμοιβαιότητας με οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων ερμηνευτών εξωτερικού

Ο οργανισμός μας στο πλαίσιο της αποστολής του αναφορικά με τη διαχείριση και την προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των ερμηνευτών- τραγουδιστών σε διεθνές επίπεδο, υπογράφει συμβάσεις αμοιβαιότητας με αντίστοιχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων των ερμηνευτών του εξωτερικού.

Οι συμβάσεις αυτές αφορούν την είσπραξη και απόδοση δικαιωμάτων, τόσο σε Έλληνες όσο και σε ξένους ερμηνευτές, για την χρήση του ρεπερτορίου τους στο εξωτερικό και στην Ελλάδα αντίστοιχα.

Ο ΕΡΑΤΩ έχει υπογράψει συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης με τους εξής οργανισμούς:

ΑΙΕ / Ισπανία
ARTISTI / Καναδάς
CPRA/GEIDANKYO / Ιαπωνία
CREDIDAM / Ρουμανία
GDA / Πορτογαλία
GVL / Γερμανία
MÜYORBİR / Τουρκία
NUOVO IMAIE / Ιταλία
PI / Σερβία
PLAYRIGHT / Βέλγιο
PPL / Ηνωμένο Βασίλειο
SENA / Ολλανδία
VOIS / Ρωσία

Η διεύρυνση αυτού του δικτύου συνεργασιών αποτελεί συνεχή επιδίωξή μας.