Δημόσια Διαβούλευση για την πνευματική ιδιοκτησία στην Ε.Ε.

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος, 2014 - 18:00


Ενημερωθείτε εδώ σχετικά με την δημόσια διαβούλευση της Ε. Επιτροπής για την αξιολόγηση των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διάρκεια διαβούλευσης από 5.12.2013 ως 5.2.2014.