ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η διανομή για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 ξεκινά την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023.

Μπορείτε, να καλείτε 10:30 -16:00 στα τηλέφωνα του Οργανισμού (2108238074 – 5), ή να στείλετε email, προκειμένου να ενημερωθείτε για το ποσό που σαςαντιστοιχεί και για τον τρόπο της πληρωμής σας.
Παρακαλείσθε να έχετε το IBAN σας διαθέσιμο να είσαστε σύντομοι κατά την τηλεφωνική σαςεπικοινωνία και να καλείτε μόνο μέσα στις συγκεκριμένες ώρες . Πληρωμές θα γίνονται έως και την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023. Η διανομή θασυνεχιστεί την νέα χρονιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Όσοι από εσάςέχετε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα πρέπει πριν μας καλέσετε να έχετεεπικοινωνήσει με τον λογιστή σας και να γνωρίζετε αν έχετε παρακράτησηφόρου και ΦΠΑ, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη. Επίσης έχετε τηνυποχρέωση να στείλετε το τιμολόγιο στον Οργανισμό σφραγισμένο καιυπογεγραμμένο.

Ο Πρόεδρος Ο ταμίας
Μανώλης Φάμελλος Γιάννης Θωμόπουλος

ΕΡΑΤΩ ΣΥΝ.Π.Ε
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης
Δικαιωμάτων Τραγουδιστών-Ερμηνευτών

Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Αθήνα
Τηλ.: 210 8238074 , 5
Fax: 210 8238000

http://eratospe.org
https://www.facebook.com/erato.org