ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΑΤΩ ΣΥΝ Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΡΑΤΩ ΣΥΝ Π.Ε.

Ο Οργανισμός μας εισπράττει τις αμοιβές των συγγενικών δικαιωμάτων των ερμηνευτών – τραγουδιστών, μελών του και μη, από τη ραδιοτηλεοπτική και τη δημόσια εκτέλεση φωνογραφημάτων σύμφωνα με το άρθρο 49 ν. 2121/93, καθώς και από την ιδιωτική αντιγραφή με τις ηχογραφημένες ερμηνείες των δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 2121/93 (υποχρεωτική συλλογική διαχείριση).
Οι εισπραττόμενες αμοιβές καταβάλλονται στους δικαιούχους τραγουδιστές σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις, το καταστατικό και τον κανονισμό διανομής μας.

Ο ν. 4481/2017 και το καταστατικό μας προβλέπουν τη χρήση των εσόδων από δικαιώματα που δεν μπορούν να διανεμηθούν,
δηλαδή που θεωρούνται ως μη διανεμητέα για λόγους μη ταυτοποίησης ή μη εντοπισμού των δικαιούχων.
Σύμφωνα και τη σχετική ειδικότερη ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σχετικά με τη χρήση αυτών των μη διανεμητέων ποσών.

Ο Οργανισμός μας δεν έχει αταυτοποίητα ποσά, και επιπλέον έχει προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τους παραπάνω σκοπούς.
Μεταξύ άλλων, οι σχετικοί δικαιούχοι έχουν ενημερωθεί προκειμένου να προσέλθουν να εισπράξουν τα ποσά που τους αναλογούν, ενώ έχουν λάβει χώρα επανειλημμένες σχετικές οχλήσεις,
λαμβάνοντας υπόψη και την παραγραφή του ν. 4481/2017, και προσπάθειες εντοπισμού επιδεικνύοντας παράλληλα απόλυτη επιμέλεια στη διαχείριση των εσόδων από δικαιώματα.
Με γνώμονα τη διαρκή μας επιδίωξη για την επίτευξη του βέλτιστου συμφέροντος όλων των δικαιούχων μας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό μας,

O Οργανισμός μας καλεί εκ νέου και με την παρούσα συμπληρωματική ανακοίνωση τους μη εγγεγραμμένους δικαιούχους να έρθουν σε άμεση επικοινωνία μαζί μας
για την τακτοποίηση του εν λόγω ζητήματος με δεδομένο ότι αποτελούμε τον μόνο αρμόδιο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για την είσπραξη και διανομή των ανωτέρω εσόδων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8238074/075, 10:00 – 17:00.
Email:eratospe@otenet.gr.