ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΑΤΩ ΣΥΝ Π.Ε.

Ο Οργανισμός μας εισπράττει τις αμοιβές συγγενικών δικαιωμάτων μελών και μη μελών του οργανισμού μας, από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση,
τη δημόσια εκτέλεση φωνογραφημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 49 ν 2121/93, καθώς και την ιδιωτική αντιγραφή με τις ηχογραφημένες ερμηνείες των δικαιούχων,
σύμφωνα με το άρθρο 18 ν 2121/93 (υποχρεωτική συλλογική διαχείριση).

Οι εισπραττόμενες αμοιβές καταβάλλονται στους δικαιούχους τραγουδιστές σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις, το καταστατικό και τον κανονισμό διανομής μας.
Παρότι ο οργανισμός μας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των μη εγγεγραμμένων δικαιούχων τραγουδιστών,
εν τούτοις υπάρχουν αμοιβές δικαιούχων, που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη.

Σύμφωνα με το νόμο 4481/2017, οι αξιώσεις των δικαιούχων για είσπραξη εσόδων από δικαιώματα κατά των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης
παραγράφονται σε δέκα (10) έτη από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν.

Η γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης αποφασίζει σχετικά με τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών.

Παρακαλούμε λοιπόν με την παρούσα όσοι συνάδελφοι δικαιούχοι, μη εγγεγραμμένοι στον οργανισμό δεν έχουν προσέλθει στον οργανισμό μας για την είσπραξη των δικαιωμάτων τους μέχρι και το έτος 2010,
να επικοινωνήσουν με τον οργανισμό άμεσα για να μην παραγραφούν οι οικονομικές αξιώσεις τους έναντι του οργανισμού μας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108238074/075, 10:00 – 17:00.
Email:eratospe@otenet.gr.