Αποχαιρετούμε τον Νίκο Ξανθόπουλο, που θα θυμόμαστε πάντα με ευγνωμοσύνη...

Σήμερα ο Οργανισμός μας έχασε ένα από τα πιο πολύτιμα μέλη του,
έναν μεγάλο αλλά και ταπεινό συνάδελφο, που τραγουδώντας με την καρδιά του,
έδωσε φωνή σε μια ολόκληρη εποχή.
Αποχαιρετούμε τον Νίκο Ξανθόπουλο, που θα θυμόμαστε πάντα με ευγνωμοσύνη...