Ανοιχτή επιστολή προς την Ευρωπαική Επιτροπή για την στήριξη των καλλιτεχνών

Ανοιχτή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη,
για την στήριξη των Κλάδων Πολιτισμού και Δημιουργικότητας,
ιδιαίτερα των δημιουργών πολιτιστικών έργων οι οποίοι πλήττονται από την κρίση εξαιτίας της πανδημίας της νόσου COVID-19

Σε όλη την Ευρώπη οι Κλάδοι Πολιτισμού και Δημιουργικότητας (ΚΠΔ) πλήττονται σκληρά από την πανδημία της νόσου COVID-19. Ζωντανές εμφανίσεις χρειάστηκε να ακυρωθούν, ενώ οι περισσότεροι πολιτιστικοί χώροι αναγκάστηκαν να κλείσουν. Οι δημιουργοί πολιτιστικών έργων πλήττονται πολύ σοβαρά από τη διακοπή των εμφανίσεων και γενικά των ευκαιριών απασχόλησης τους. Σε τομείς που χαρακτηρίζονται από αυτοαπασχόληση και εργασιακή ευελιξία, σε συνδυασμό με τη μικρή ή ανύπαρκτη πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, η απώλεια εισοδήματος αποτελεί άμεση απειλή για την ίδια την ύπαρξη των δημιουργών, των ερμηνευτών και όλων όσοι εμπλέκονται στην πολιτιστική δημιουργία, πολλοί από τους οποίους ήδη δυσκολεύονταν να ανταπεξέλθουν οικονομικά πολύ πριν από την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Σε περιόδους κρίσης, ο πολιτισμός είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Για τα εκατομμύρια των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται περιορισμένοι στα σπίτια τους, η μουσική, οι ταινίες, τα βιβλία και γενικά το πολιτιστικό υλικό στο διαδίκτυο αποτελούν πηγή παρηγοριάς και ελπίδας. Είναι ουσιαστικοί παράγοντες ψυχικής ευεξίας και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας και της συμμετοχής στην κοινωνίας μας. Χωρίς άμεση δράση, οι αρνητικές συνέπειες αυτής της κρίσης θα επηρεάσουν πολλά περισσότερα από την οικονομία μας. Μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ανακάμψουμε από αυτό το "πολιτιστικό σοκ " για πολλά χρόνια, χάνοντας ένα μεγάλο μέρος του πλούτου και της πολυμορφίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής σκηνής.

Είναι δική μας ευθύνη να προστατεύσουμε και να στηρίξουμε το πολιτιστικό οικοσύστημα και τους δημιουργούς σε όλη την Ευρώπη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούν να συνεχίσουν να δημιουργούν πολιτισμό, τόσο κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων καιρών αλλά και στο μέλλον.
Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να αναλάβουν με συντονισμένο τρόπο άμεσα δράση και να κάνουν ό, τι χρειάζεται για να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης της πανδημίας COVID-19 στους Τομείς του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας, ιδίως για τους ανεξάρτητους δημιουργούς, και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Απαιτούνται μέτρα μεγάλης κλίμακας, δραστικά και ολοκληρωμένα, σε όλους τους τομείς της πολιτικής για την επίτευξη ενός βιώσιμου αποτελέσματος βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Βραχυπρόθεσμα απαιτούμε τις ακόλουθες άμεσες και μη γραφειοκρατικές πρωτοβουλίες:
· Προσφορά οικονομικής βοήθειας στους Κλάδους Πολιτισμού και Δημιουργικότητας (ΚΠΔ) και σε όλο το πολιτιστικό οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης μέσω της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού (Corona Response Investment Initiative), αναλογικά προς το μέγεθος των ΚΠΔ στην οικονομία μας.
· Διασφάλιση της πρόσβασης σε παροχές κατά της ανεργίας και άλλες κοινωνικές παροχές για όλους τους επαγγελματίες στον χώρο του πολιτισμού, ιδιαίτερα τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και αυτούς σε άτυπες μορφές εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δημιουργών που ανήκουν σε πολιτιστικές μειονότητες, και χορήγηση αποζημίωσης για τη διακοπή του εισοδήματός τους.
· Παροχή έκτακτης βοήθειας στους επαγγελματίες του κλάδου του πολιτισμού, ιδιαίτερα στους ανεξάρτητους, καθώς και στις μικρές και μεσαίου μεγέθους πολιτιστικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα με τη μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων, δανείων, (μικρο-) πιστώσεων, αποζημίωση για ζημίες και μη αποδοτέες δαπάνες.
· Εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων για ελάφρυνση της πίεσης στους ΚΠΔ, την τόνωση και ανάκαμψη της κατανάλωσης πολιτιστικών υπηρεσιών.
Μόλις τελειώσει η κρίση της νόσου COVID-19, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να:
· Διαμορφώσει σε όλη την Ευρώπη, μια επαρκώς χρηματοδοτούμενη δέσμη κινήτρων για τους δημιουργούς του πολιτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στους ΚΠΔ. Η δέσμη αυτή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει νομική διευκόλυνση της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των έργων τους, π.χ. σχετικά με τη φορολογία και τους κανονισμούς θεωρήσεων.
· Προστατεύσει τους ΚΠΔ από μελλοντικά πλήγματα, ιδίως με την ενίσχυση της κοινωνικής τους διάστασης και την προσαρμογή των κανονισμών κοινωνικής ασφάλισης και εργασιακών δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία του εργατικού δυναμικού στους ΚΠΔ.
· Αυξήσει τη δημόσια χρηματοδότηση των τεχνών και του πολιτισμού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πρόσβασή τους σε άλλες πηγές χρηματοδότησης, για παράδειγμα ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα του μηχανισμού εγγυήσεων για τους ΚΠΔ (CCS Guarantee Facility).

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) επίσης αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την υποστήριξη και την αναζωογόνηση των ΚΠΔ. Ζητάμε την ταχεία υιοθέτηση ενός φιλόδοξου ΠΔΠ, το οποίο θα επενδύει περισσότερο στις τέχνες και τον πολιτισμό μέσω του κεφαλαίου Συνοχής και Αξιών.
Ο πολιτισμός θωρακίζει την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας μέσα από πρωτοφανείς και δύσκολους καιρούς. Θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους Κλάδους του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας και τους δημιουργούς σε αυτούς από τις καταστρεπτικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες αυτής της κρίσης;